A GONDOLGOK egy új szóötvözet, de minden magyarul értő azonnal tudja mit jelent. Nyelvünk varázslatos képessége ez a játékosság, amellyel oly könnyedén hoz létre új szavakat és ad néki mindenki számára világos jelentést. Többet kellene ezzel a varázslattal élnünk.

A honlapról: Mindig egyfajta belső sugallatot keresve próbáltam megoldani elképzeléseimet, azaz a gondolgaimat. Ahol észlelni tudtam a villanásszerű pillanatot, minden esetben a legjobb megoldást kaptam. Az életnek az egyik legrejtélyesebb jelensége, ahogyan ezt a 'sugallatot' kapjuk. A GONDOLGOK honlapján ezeket próbálom leírni le, néha a teljes kidolgozás igénye nélkül. Akinek megtetszik egy-egy ötlet, nem látom akadályát az együttműködésnek vagy az átadásnak.

Szekeres Sándor

 
 
Hited széjjel ne dűljön...

  A múltban valamennyi kultúra embere hitt és a ma élő emberiség túlnyomó része hisz a lélek valamilyen állapotú létezésében. A különbség legfeljebb csak a túlvilágról alkotott felfogásban és a vallási-lelki gyakorlat módjában van.
A természetfelettibe vetett hit a mai korban is tovább él, akkor is, ha az adott személy esetleg nyíltan tagadja ennek elfogadását. Gondolatom szerint, ez a hit lényünk jóval mélyebb aspektusából ered, hogy egy egyszerű nemmel semmissé lehetne tenni. Szekeres Sándor  (2008.08.31.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
Munkahelyek és a népességcsökkenés

„Máskor játsszatok kihalósdit!”
(Jégkorszak rajzfilm)

A fejlett ipari országok népessége mintha elvesztette volna fajfenntartási ösztönét és lassan a kihalás szélére sodródik. Ez a jelenség nemcsak a nyugati országokban tapasztalható, hanem 1945 után az iparosodás útjára lépett Közép-Európa országainál is.  Magyarországon ennek a váltásnak a generációja is fellelhető. Nagyszüleimnek tizenegy gyermeke született, de csak tizenegy unokájuk, hét házasságból. Hasonló arány volt a másik oldali nagyszülőknél is, és ez történt, mondhatni az egész társadalomban, igen kevés kivétellel.Szekeres Sándor  (2018.06.25.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
Bevillanások

Gondolgok, meglátások, ötletek, humorral vagy anélkül..., magyarázattal vagy anélkül...Szekeres Sándor  (2014.09.15.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz

Mottó: Nem a tévedés, hanem a változástól való elfordulás a...

Tisztelettel köszöntöm Önt, Kedves Olvasóm honlapomon!

A pontosítás szándéka, hogy az Eltévedt időszámítás elméletével kapcsolatos félreértéseket tisztázza.

   Az elmélet szóba kerülésekor sokszor találkozni reflexszerű véleményekkel, gyakran pejoratív megnyilvánulásokkal és szinte minden esetben látni, hogy az ítéletalkotó még felületesen sem ismerkedett meg az elmélet tartalmával, mondanivalójával. A legtöbben megelégszenek azzal az információval, hogy a ' kitalált középkor ' kategóriájába tartozik, és már teszik is be a megfelelő skatulyába: 'érdekes, de nem érdekel', 'na már megint', 'sületlenség,nbutaság, ostobaság, ... stb ', és így tovább. Sajnálatos, és biztosan állítható, hogy téves megitélés alapján döntenek.Szekeres Sándor  (2011.06.19.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
I. Bevezető

Az emberi történelem folyamán egyre fontosabbá vált az idő mérése, a pontos naptárak készítése és az évek helyes számontartása. Az eltelt évezredek során többféle időszámítás jött létre, köztük a mai időszámításunk. Az utóbbi időben azonban egyre többen kérdőjelezik meg a jelenlegi időszámítás pontosságát.


Szekeres Sándor  (2008.09.05.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
II. Az elmélet alapjai

Az elmélet két megoldatlan problémára épül. Egyik a történelem sötét középkornak is nevezett VI-VII-VIII. századi forráshiányos időszaka. A másik pedig a caesari és a Gergely-féle naptárreformok végrehajtása során keletkezett ellentmondás.


Szekeres Sándor  (2008.09.05.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
III. Évszámok titkai

A bevezetőben említettek alapján Kézai évszámait az egykori pártus birodalom i.e. 247-ben kezdődött időszámításában kell értelmezni. A 700-as évszám Attila hunjainak Pannóniába jövetelének éve Kézai Simon művében, a 453 pedig Attila halálának éve a mai időszámításban.  Folytatva a gondolatot, azt állítom, hogy a 700-as évszám valójában Attila halálát takarja. Ebben a fejezetben elsődlegesen ezt az állítást kell bizonyítani. Ha igazolást nyer, akkor magától értetődik, hogy mind Kézai, mind forrásainak lejegyzői a pártusok érájában írták le évszámaikat. Feltehetőleg sem Kézai, sem az eredeti források lejegyzői nem voltak tudatában, hogy melyik időszámításból származnak a számok.Szekeres Sándor  (2010.05.20.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
IV. Az Úr időszámítása és a fantomkor

  Az időszámítás elterjedéséről és a fantomkor keletkezéséről lesz szó a következőkben. Az időszámítás a magyarok bejövetele előtt is bekerülhetett a Kárpát-medencébe, a népvándorlások egyik hullámával. A korábbi bekerülés időpontja szélesebb körű elterjedését nem befolyásolta, mivel azt nem a Kárpát-medencei ismertsége indította el, hanem egy jól használható időszámítás hiánya. Ez a hiány a római időszámítás megszűnésével keletkezett. A fantomkornak pedig elkerülhetetlenül létre kellett jönnie nevének a félreértése miatt.Szekeres Sándor  (2010.06.03.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
V. Fantomévek nélkül

A fantomkor több véletlen körülmény találkozása során emberi, történelmi félreértés miatt épült be az időszámításokba, és nem egy erre irányuló szándékos beavatkozással jött létre. Azokba az időszámításokba, amelyekben egy valós első esztendőtől számolták az éveket, és nem utólag lett megállapítva az egyes számú évük, nem kerültek, nem kerülhettek bele a „fantom évek". Az összeesküvés-elméletre épülő naptárhamisítás a szélesebb körben ismert éráknál amúgy sem jöhet szóba.
   A hipotetikus kezdetű keresztény- és a bizánci időskála minden bizonnyal tartalmazza a fantom éveket, de azok, amelyek valós kezdettel indultak, tiszták maradtak, legyen bár még mai is használatban lévő, vagy már megszakadt éra. A fantomkor eseményeinek tisztázásánál a nehézségét épp az okozza, hogy összekeveredett a pontos helyén lévő és az elcsúszott időskálák történelme.
     Ebben a fejezetben kerülnek tárgyalásra azok az időszámítások, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a mai időszámításunkhoz, azonban jó néhány vizsgálatra érdemes időskála kimarad, mit például a perzsa eredetű Jatzegerd-éra, az örmények időskálája, de a szeleukida időszámítás is.
   A tárgyalásra kerülő időszámítások: a Hold járására alapuló iszlám éra, a rejtélyes egyiptomi kopt keresztények naptára, és az Etiópiában ma is hivatalos, most még rejtélyes eredetű etióp időszámítás.
   Egy érdekes adalék kerül terítékre a szökőévek helyével kapcsolatban, majd Dionysius Exiguus Jézus valós születése szerinti időszámításának egy lehetséges magyarázatára is sor kerül.
  A fantomkor nélküli időskálában László Gyula kettős honfoglalás elmélete új értelmet kap. A finnugor elméletet megremegtető régészprofesszor munkájában a kései avarokat azonos nyelvűnek azonosítja a magyarsággal.
    A fejezet utolsó részeiben a Kárpát-medence fantomévek nélküli történetének fontosabb eseményei találhatóak, érdekes epizódokkal kiegészítve.Szekeres Sándor  (2010.06.03.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása

  Egy igazán komoly bizonyíték lenne az elmélet igazolására, ha az arszakidák időszámításának egy adott évszámához köthető csillagászati eseményt, a mai, polgári időszámítás szerint ugyanabban az évben találnánk meg.


Az arszakida időszámítás napfogyatkozása


(Részlet az Eltévedt időszámítás című könyvből)Szekeres Sándor  (2010.02.20.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
VII. A nap- és holdfogyatkozások

A kronológiák, az időskálák pontosságát előszeretettel igazolják a különböző történelmi forrásokban megfigyelt nap- és holdfogyatkozások időpontjának beazonosításával.
   Több mint száz évvel ezelőtt egy német tudós, F. K. Ginzel hatvan különféle nap- és holdfogyatkozást talált 476-ig, azaz Róma bukásáig, amiben a későbbi kutatók az időpontok többségét pontatlannak minősítették. Egyike Robert Russell Newton, aki összegyűjtötte az antik forrásokban fellelhető ókori megfigyeléseket. A tudós professzor véleménye szerint a feljegyzett ókori megfigyelések óriási százaléka, amit kb. 80-90%-ban határozott meg, megbízhatatlan és pontatlan.
    Mivel ez a könyv arról szól, hogy maga az időszámításunk skálája hibás, így a hibásnak tartott szakaszon megkeresett és beazonosított fogyatkozások természetesen nem lehetnek a helyükön. Kivételt képeznek azok a fogyatkozások, amelyeket egy fantomévektől mentes időszámítás vonalán rögzítettek. 
    Az időskálák igazolásához a napfogyatkozások alkalmasabbak, mivel a holdfogyatkozás előfordulásának magas száma és a teljes éjszakai féltekéről történő észlelhetősége túl sok egyezésre alkalmas időpontot szolgáltat.    Szekeres Sándor  (2010.06.04.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
VIII. Összefoglalás

Mottó:...ha jó úton jársz, a megoldásra  előbb-utóbb rátalálsz...

 Szekeres Sándor  (2010.06.04.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
IX. Kik vagyunk?

- Már én pedig azt mondom, hallja kegyelmetek, hogy nem elkergetni kell a törököt, hanem idehozni....

....- ...azt gondoltam, nemzetes urak, százszor többet érne egy eleven bég, vagy legalább csausz, aki köztünk lakván, igen sok apró kellemetlenséget elhárítana a fejünkről. Szabad város vagyunk, nemzetes urak, de szabadságunk láncokból van kovácsolva. Keressünk magunknak egy zsarnokot, hogy megélhessünk!             

(Mikszáth Kálmán: Beszélő köntös)

 Szekeres Sándor  (2010.06.04.) Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
 STATISZTIKA
 TÁRSOLDALAK

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


REGISZTRÁCIÓ
 

Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek

 
  GONDOLGOK
  ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
  ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
  források
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTION

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY